Finalment Les Casetes del carrer Encarnació es destinaràn a ús d’habitatge públic

Fotografia: David Ramon

Ja fa mesos que Les Casetes del carrer de l’Encarnació resten closes. Arran de la mobilització veïnal es va aconseguir aturar el projecte d’habitatge provat i també la tala de l’alzina bicentenari que ocupa un espai important del pati dels habitatges. Finalment tal com informa l’Ajuntament de Barcelona i el Districte al seu espai s’hi construiran un total d’entre 15 i 17 habitatges públics dotacionals, tenint en compte que Gràcia és un dels barris de la ciutat amb menys habitatge públic i més gentrificació.

El projecte plantejat conclou que l’edifici tindrà una planta baixa més tres pisos, opció que facilitarà i permetrà poder mantenir la fisonomia de les cases i el valor patrimonial. Pel que fa a l’alzina bicentenaria, que ha estat catalogada com a arbre d’interès local i protegida seguirà al seu emplaçament igual que l’espai verd que l’envolta i també es preveu que el veïnat pugui gestionar aquest espai. Pel que fa a la planta baixa de les cases s’hi ubicarà un equipament de proximitat i de caràcter sociocomunitari, deixant així l’opció de l’escola bressol que finalment no s’ubicarà en aquest espai, concretament al mateix carrer de l’Encarnació però al número 61.

L’objectiu és que tan bon punt s’iniciïn els tràmits i per tant l’espai sigui de titularitat municipal, el veïnat pugui gestionar la zona de jardí on hi ha l’alzina catalogada com a arbre d’interès local i per tant, protegida com a bé d’interès públic. A més, també es preveu que als baixos de les cases s’hi ubiqui un equipament de proximitat de caràcter sociocomunitari.

Per a poder tirar endavant el projecte, es proposarà una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) i se sotmetrà a debat i aprovació inicial a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.