Estratègies per un comerç més competitiu i innovador.

Comerç obert

Aquesta setmana passada el Govern municipal de Barcelona va presentar l’Estratègia per al comerç de Barcelona davant el Consell Ciutat i Comerç, que reuneix les entitats del sector. L’objectiu del document és enfortir el comerç de la ciutat per fer-lo més competitiu i innovador, partint d’un model de proximitat i cohesionador dels barris.

“El comerç de proximitat és el pal de paller del model comercial de la ciutat. Les línies de treball del 2016 al 2019 parteixen de la premissa que cal preservar aquest model, que ha esdevingut un model d’èxit”, ha destacat el segon tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, representant al consell, juntament amb la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín.

Durant la trobada s’han exposat les cinc línies estratègiques per millorar el sector, que són: construir el model comercial de la ciutat; garantir un marc jurídic adequat; donar suport a un comerç de proximitat, socialment i ambientalment responsable; reforçar la competitivitat, i promoure els projectes singulars.

Així, alguns dels reptes que es plantegen consisteixen a impulsar la formació i l’educació en la carrera comercial, adoptar eines noves de relació amb els clients, explorar nous sistemes d’organització i intel·ligència de mercats, atreure talent jove, fomentar el consum responsable o enfortir la relació del comerç amb altres sectors econòmics com el turisme, la restauració o la cultura.

També cal fomentar l’associacionisme i enfortir i promocionar les entitats del món del comerç perquè esdevinguin interlocutors reconeguts i valorats pels comerciants, i establir espais de participació i treball amb l’Administració municipal.