ESART obre un campus universitari dedicat a les arts escèniques, la música i la imatge.

esart

ESART, Escola Superior Universitària de les Arts Escèniques, la Música i la Imatge ha inaugurat aquest mes de març un nou campus al centre de Barcelona, que complementarà l’oferta formativa dels batxillerats creatius del Centre d’Estudis de Sant Cugat. El nou centre vol respondre a la necessitat d’omplir el buit existent en el camp de la formació reglada en arts escèniques i música, aportant titulacions universitàries oficials reconegudes en tot l’àmbit internacional. Les instal·lacions ocupen més de 4.000 metres quadrats repartits en sis plantes de l’edifici del carrer Còrsega, 409 (antiga Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona).

Aquest nou campus vol oferir opcions formatives innovadores, dinàmiques i més properes a la realitat del món escènic actual. ESART és un espai formatiu nascut d’una experiència educativa i empresarial catalana, un projecte connectat amb els mètodes i programes educatius més moderns i avançats del Regne Unit –amb els quals convalida les titulacions de grau superior-, adaptats a la nostra realitat cultural. L’oferta formativa es divideix en tres grans àrees: música, interpretació i dansa i en tots tres programes s’integra la preparació per a l’accés a la professió des del punt de vista empresarial.

Programes formatius:

Música| A diferència dels estudis de música reglada a nivell universitari a Espanya i els països de l’entorn —centrats en la formació d’intèrprets de clàssica o jazz—, el programa de Música: creació i producció d’ESART forma professionals en l’àmbit de les músiques populars contemporànies, des de la composició fins al màrqueting passant pel coneixement de la indústria.

Interpretació| El programa d’interpretació és eminentment pràctic i s’enfoca en la dimensió creativa, escènica i comercial de gèneres teatrals o escènics en general sense perdre de vista la concepció humanística de l’ensenyament, on els valors ètics fomenten l’esperit crític d’autosuperació i posen en valor la noció de l’art com a eina de transformació social.

Dansa|  Pel que fa a dansa, ESART s’adreça a tots els estudiants que vulguin convertirse tant en intèrprets, coreògrafs o professors com en gestors i empresaris amb capacitat crítica, capaços d’aportar el millor d’ells mateixos a la societat a través del coneixement i d’unes eines que els permetin desenvolupar la seva professió amb plenitud, responsabilitat personal i compromís col·lectiu