Es presenta la proposta de remodelació del mercat de l’Abaceria, a Gràcia.

Mercatabacerianou1

Aquest dimecres 27 de juliol s’ha presentat per part de l’Ajuntament de Barcelona, la proposta de remodelació del mercat de l’Abaceria que  preveu la rehabilitació integral de l’edifici i incorpora nous operadors que complementen l’oferta, com ara un nou espai d’economia social i cooperativa i un autoservei. 

Situat a la Travessera de Gràcia, al cor del barri des del S.XIX, el mercat de l’Abaceria és una referència del comerç de proximitat, essencialment de l’alimentari, al barri. Motor dinàmic de l’activitat comercial i de la vida social, és el major equipament comercial, de 3.900 m2 aprox., dins de l’Eix Comercial de Travessera de Gràcia. No obstant això l’activitat comercial del mercat ha viscut un declivi notori i progressiu en els darrers anys que s’ha traduït en una baixada del 35% de visitants en els darrers 5 anys i en que el nombre d’establiments tancats i vacants suposa el 32% de l’oferta a l’interior del mercat i el 28% a l’exterior.

El nombre de visitants setmanals ha passat dels 37.982 registrats al novembre 2010 als 24.180 al juny del 2015, havent perdut uns 13.802 clients setmanals. Ara, després de mesos de debat i negociació amb el Districte, entitats i paradistes, l’Ajuntament de Barcelona ha fet una ambiciosa proposta de remodelació que ha presentat a l’assemblea de l’Associació de Comerciants del Mercat de l’Abaceria de Gràcia per a la seva aprovació.

Mercatabacerianou2

El Pressupost|

La proposta de remodelació ha estat aprovada per la majoria de l’assemblea (95% de vots positius) i l’obra de remodelació del mercat té un pressupost aproximat de 25.000.000 €. Durant el 2017 es preveu redactar el projecte arquitectònic del nou mercat i la construcció del mercat provisional, durant el segon semestre. Les obres del nou mercat està previst que s’iniciïn el 2018 amb una durada prevista d’entre 24 i 30 mesos, en funció del projecte tècnic que s’acabi redactant.

Actualment el mercat compte amb un nombre total de 117 establiments: Alimentació: 91  No alimentàries: 24 i Pagesos: 2. 

Objectius de la proposta |

Segons aquest pla de rehabilitació i la porposta acordada el mercat de l’Abaceria amb la proposta de reforma acordada, suposa una oportunitat per a:

Preservar l’equipament més d’important del barri pel que fa a l’oferta d’alimentació fresca i saludable, orientat al producte de proximitat i qualitat.

Mantenir un important nombre de petits comerços de proximitat, i els seus llocs de treball.

Fomentar el paper vertebrador i de cohesió social que exerceix el mercat, amb major dotació d’espais de trobada dels veïns i veïnes i d’usos multi funcionals pel teixit associatiu del barri.

Introduir nous operadors que complementin l’oferta, amb la incorporació d’un nou espai d’economia social (cooperativa) per afavorir la venda directa de productors de proximitat, ecològics i de D.O i IGP.

Rehabilitació integral de l’edifici mitjançant projecte arquitectònic, que haurà d’incloure de forma especialment rellevant l’obtenció d’un mercat sostenible: instal·lacions de generació d’energia neta (solar, geotèrmica,…), aïllament de l’equipament, gestió pel reciclatge de residus, equipaments d’estalvi d’energia (il·luminació, climatització, ús d’aigües freàtiques, pluvials,…) I finalment dotar al nou mercat dels serveis i logística que facilitin les diverses activitats que es desenvolupin, a més de millorar la distribució de mercaderies del barri i minimitzar la presència de vehicles en l’espai públic. Es crea una nova plataforma CDU (Centre de Distribució Urbana) soterrada. 

El nou mercat |

La proposta del nou mercat La proposta de remodelació que ha plantejat l’Ajuntament de Barcelona preveu el mercat en planta, un altell i tres plantes subterrànies. A la planta del Mercat (3.900 m2 aprox.) es contempla que s’hi ubiqui: • Mercat tradicional: 50 establiments interiors d’alimentació i 12 exteriors no alimentaris (2.400 m2)

• Nou espai comercial destinat a cooperatives de productors (350 m2).

• Nou establiment amb format autoservei (750 m2) A la planta Altell (1.100 m2) està previst:

• Oficines del mercat. • Serveis: WC, espai per a la cura de persones.

• Espais polivalents per ús associatiu, cultural, lúdic i social . • Sala polivalent per a tallers: alimentació saludable, cuina.

El trasllat provisional |

Durant les obres de rehabilitació del nou mercat, els comerciants del mercat, tant d’alimentació com no alimentaris, es traslladaran a un mercat provisional. Aquest estarà situat al Passeig de Sant Joan, entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i el carrer Indústria. Es tracta d’una ubicació que ha estat prèviament acordada amb els comerciants i els veïns del Passeig de Sant Joan.

Una mica d’història |

Mercatabaceriaantic

El mercat de l’Abaceria té el seu origen a finals del segle XIX amb la instal·lació d’unes parades a la plaça de la Revolució, a l’antiga Vila de Gràcia. El 1892 es van traslladar al lloc actual, on el mercat es va cobrir i es va inaugurar amb el nom de Santa Isabel. Posteriorment es va recuperar el nom de mercat de la Revolució fins que es va anomenar Abaceria central, el qual es manté a l’actualitat. Com la majoria de mercats centenaris de la ciutat, té una estructura arquitectònica metàl·lica amb tancament d’obra vista i està format per tres cossos, una nau central i dos passadissos laterals.