Es fan públics els sous dels directius de TMB.

 

Transports Metropolitans de Barcelona ha fet públic els sous dels directius de l’empresa pública. La reivindicació de la publicació d’aquests sous, era un dels punts que els treballadors de TMB demanaven, en les diferents vagues parcials que van dur a terme ara fa uns mesos.

Així doncs TMB té 21 càrrecs directius que cobren una mitja de 100.000 € anuals a banda, però també cal incloure diferents complements que fan que el sou brut anual oscil·li entre els 83.000 € el més baix i 135.545,46 € el més alt. Podeu trobar les dades completes a la web de transparència de TMB.

Taula de Retribucions dels càrrecs directius de TMB |

sousdirectiustmb16