Es convoquen els cinc Consells de Barri de Gràcia aquest mes de març.

Ajuntament

Aquest mes de maç es convoquen els cinc Consells de Barri de Gràcia per debatre i recollir les aportacions dels veïns i veïnes al pla d’actuació del districte 2016-2019. Els consells seran debats participatius on es treballarà en diferents grups per decidir les diverses qüestions sobre Gràcia.

Els Consells de barri són part activa i essencial del procés participatiu del Pla d’actuació de Gràcia (PAD). Les properes sessions dels consells tenen com a únic punt de l’ordre del dia recollir aportacions per al PAD. Per afavorir i enriquir els debats, les sessions s’iniciaran amb d’una breu presentació inicial que donarà pas a la configuració de grups de treball; on veïns i veïnes podran fer aportacions, generar debat i consensuar propostes que, al final exposarà cadascun dels grups en sessió plenària. Anoteu les properes sessions i en breu us informarem de manera específica de cada convocatòria.

Les dates a tenir en compte són les següents:

El COLL el 29 de febrer.

CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA el 7 de març.

LA VILA DE GRÀCIA el 10 de març.

LA SALUT el 14 de març.

VALLCARCA I PENITENTS el 17 de març.

Els Consells de barri, és un espai de treball comú i de construcció col·lectiva per excel·lència, són el millor escenari per treballar participada i activament el pla d’actuació del districte. Les sessions del Consell de Barri serviran també per donar a conèixer al veïnat el document base del pla d’actuació de Gràcia amb les mesures específiques que preveu per a cadascun dels barri, document que servirà de punt de partida per a generar propostes o debat en la sessió grupal.

Per primera vegada s’ha dissenyat un procés de participació del Pla Municipal i del pla de Districte que combina la participació presencial, on conviuen espais reglats de participació com són els Consells de barri o altres debats específics, amb la plataforma digital. A través de la plataforma decidim.barcelona es poden seguir el recorregut de totes les propostes. Aquesta traçabilitat permet conèixer l’estat de les decisions tècniques i polítiques que es prenguin en tot moment.

D’altra banda, per aquells veïns i veïnes que vulguin fer aportacions al marge del procés de participació del pla d’actuació a tots els consells es disposarà d’una taula informativa des d’on seran atesos per recollir les seves intervencions a l’hora que seran informats de la gestió de les respostes personalitzades a través del canal que s’estableixi: correu electrònic, web, i/o telefònicament.