Entrevista a Eduard Ampolla.

Gràcia Passeig Pi i Margall PORTADA

Avui parlem amb Eduard Ampolla, president de la Federació d’Associacions de Comerciants de Gràcia. Amb ell volem saber en quina situació es troba el petit comerç i el de priximitat. Com ha estat el 2014 per als comerciants de Gràcia, i de quina manera encaren les vendes per les festes de Nadal. Però sobretot amb quins ulls veuen el pròxim 2015. Per tot això avui parlem amb ell.

Ara que s’acosta Nadal i per tant una data important per als comerciants, d’entrada tot i que encara queda un mes per a finalitzar aquest 2014, quin balanç féu i valoració féu d’enguany?
Doncs en principi sembla que fos un any que semblava que s’hagués de trencar aquella dinàmica a la baixa, però tot i així ha estat un any d’alts i baixos. Hi ha agut mesos, en què semblava que les vendes al comerç s’animaven i després al mes següent doncs no seguies amb aquesta tònica.

Així doncs des del petit comerç i del barri, no s’ha acabat de notar una certa recuperació econòmica?
Doncs diríem que no ha acabat de quallar. Sí que com deia hi hagut una certa millora, però creiem que encara queda molt per millorar.

I com s’afronta això des del petit i mitjà comerç, aquesta davallada del consum? Des de l’entitat i la Federació i després des del comerç? són els passos a seguir a partir d’ara?.
Doncs per al petit comerç ha estat molt dur. Ha plegat molta gent, lligat també al tema de la liberalització dels lloguers de renda antiga, hi ha hagut molts perquès i diversos factors, i ha estat difícil. Ara com ho hem d’afrontar? Doncs amb il·lussió amb ganes de mirar cap al futur, i fixar-nos que també en la història hi hagut etapes dures de crisis i s’han superat, per tant es tracti d’aguantar, aguantar i l’endemà aguantar una mica més.

Quines han estat les propostes i iniciatives que s’han fet des de la Federació?
Podríem dir que l’eina més important que té la Federació és la unió. La unió és bàsica, i diguem que la Federació seria la Coordinadora d’una sèrie d’entitats diverses de comerç, que ajuda a què tots anem a una envers a la mateixa finalitat. Alhora de fer arribar propostes si fas màrqueting en l’àmbit general és molt més visible, i també molt més econòmic, I en aquest sentit tot són avantatges, també d’avant de l’administració pública, tens un cert poder de dir el que necessites i també de què t’escoltin. Per tant la unió és bàsica, i a partir d’aquí buscar tots els mecanismes que puguis aprofitar per publicitar-te.

Quin nombre d’entitats i associacions formen la Federació de Comerciants de Gràcia?
Doncs actualment en la federació hi ha nou associacions, i pel que fa al districte crec que som unes setze. Però diguem que les que estan adherides o millor dit són sòcies de L’Enfant en son nou. Les altres també ens ajuden als actes concrets que fem durant l’any.

I tot i que aquest 2014 com dèiem abans hi ha hagut alts i baixos en el consum, ara que ja estem immersos en la campanya de Nadal, com es presenta?
Doncs enguany no sé si és per il·lusió o perquè ja en tenim prou de crisis, però de veritat es presenta millor. Tothom està més il·lusionat i també sembla que les comandes es demanen amb antelació i amb més previsió, per tant la veritat és que es presenta millor que l’any passat.

I com es presenta el 2015 perquè això no passi? Ho dic perquè Gràcia poder darrerament ha estat un dels barris i districtes, no sé si dir que s’ha posat de moda, però si dels que més comerços i botigues especialitzades ha anat obrint, i que el diferència en personalitat segurament a la resta de barris…
Si, de fet Gràcia ha canviat molt, sobretot també pel tema de la circulació dins del barri. Han anat tancat-la i creant unes illes, i això ha fet que el comerç de Gràcia hagi evolucionat i s’hagi dirigit cap a una altra direcció. A Gràcia fa anys, hi havia molta petita fàbrica, molts tallers, i tot això ha anat canviat. Primerament degut al pla d’usos i les restriccions en el tema dels sorolls, després pel tema del transport, que moltes furgonetes ho tenen difícil per accedir-hi, això ha fet que aquests negocis de petits tallers s’han anat desplaçant i deixant pas a una botiga artesanal, i el resultat és que tenim un barri molt ric, hi ha una gran veritat de comerços. De fet una de les coses que queda molt clar per tothom és que Gràcia té les nits molt animades, hi ha oferta, de restauració…. i de dia poder quedava una mica més coixa. Ara però de dia sembla que es torna a animar la cosa, sobretot a uns determinats carrers que van fent taca d’oli i això fa que pels seus voltants els comerços es vaguin expandint, hi ha uns determinats carrers que tenen aquesta funció, com pot ser el Carrer Verdi per exemple.

Pel que fa a la Federació quin són els projectes o plans de futur de cara al proper any 2015?
Nosaltres de cara a l’any vinent tenim molta il·lusió i molta unió, de fet ens estem trobant moltíssim entre totes les associacions i sobre la taula hi ha projectes. Però també hem d’insistir que des de l’Ajuntament enguany s’han posat les piles, ens estan ajudant molt. Suposo i crec que s’han adonat compte, en relació a les experiències d’altres ciutats, que quant el comerç de barri, es deixa caure i tanca, aquests barris es tonen poc segures i els hi costa més car mantenir una aquesta situació, que no pas ajudar al comerç de barri.

Què és el comerç?
El comerç és la base de tot, als inicis la humanitat havia de caçar… en el moment en què pots tenir un marge i comercialitzar és quan es pot dedicar el temps a d’altres activitats. Sense un comerç sostenible, cohesionador, no tindríem tot el que tenim. Per tant per a mi el comerç és la base d’una societat.