Els turistes valoren la ciutat de Barcelona amb un 8,6, però alerten de la massificació.

benvinguts a bcn

Aquesta setmana s’han donat a conèixer les dades de l’Enquesta sobre l’activitat turística a la ciutat de Barcelona, que es va fer a turistes que pernoctaven a la ciutat durant l’any 2015. Les conclusions ajuden a elaborar una diagnosi del turisme a la ciutat i revelen la necessitat de continuar treballant per un turisme sostenible i de qualitat.

Els turistes que visiten Barcelona valoren la ciutat amb una nota de 8,6, un notable alt. Malgrat això, aquest mateix estudi també recull que pràcticament sis de cada deu turistes, un 58%, alerten que a Barcelona hi ha massa gent fent visita turística.

L’enquesta, doncs, és una eina més de les que es fan servir per elaborar el nou Pla estratègic de turisme 2016-2020. En aquest sentit, el regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, ha destacat: “Això ens referma en la posició que hem pres com a Govern municipal i que és la d’abordar el turisme des del punt de vista de la governança per mantenir Barcelona com una ciutat atractiva que busca un turisme sostenible i responsable. Ho estem fent amb el desenvolupament de mesures com el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) o la constitució del Consell de Turisme i Ciutat, entre altres.”

Les notes de la ciutat |

La valoració general que fan els turistes de Barcelona és del 8,6, però hi ha altres aspectes que no tenen tan bona nota, tot i superar l’aprovat. Així, el soroll (6,8), la qualitat de l’aire (7,6), l’accessibilitat (7,8) i la neteja i les platges (7,9), no arriben al notable.

D’altra banda, el 39,9% dels visitants coincideix que els preus són massa elevats amb relació a la qualitat, i el 97,2% manifesten no haver estat víctimes de cap delicte.

El perfil dels turistes |

De l’enquesta es dedueix que la majoria dels turistes que visiten la ciutat (60,4%) són homes, treballadors (66,6%), de nivell socioeconòmic mitjà(74,8%) i vénen a la ciutat en parella (32,2%). La mitjana d’edat se situa en els 37,7 anys, i en la majoria dels casos (64,8%) viatgen a Barcelona per oci. Provenen principalment de la Unió Europea (63,6%), i més de la meitat (52,5%) ja havien visitat la ciutat anteriorment.

Nou de cada deu tenen la intenció de visitar el centre de la ciutat, i set de cada deu la zona de la Sagrada Família i la Barceloneta. Tres quartes parts dels turistes arriben a Barcelona en avió i s’allotgen principalment en hotels (47,6%).

Visites a altres municipis |

El 84,1% de les persones que visiten la ciutat no es mouen de Barcelona. En aquesta línia, des de l’Ajuntament de Barcelona i laDiputació de Barcelona, s’està impulsant la iniciativa “Barcelona és molt més”, per potenciar els itineraris de fora de la ciutat i promoure que Barcelona sigui una porta d’entrada a altres territoris.

Dels turistes que aprofiten per visitar altres destinacions, el 30,1% visiten Montserrat, el 19,9% es desplacen a Sitges, i una petita part també viatgen fins a Girona i Figueres.