Els patinets no podràn circular per les voreres de tota Barcelona

El passat 2 de gener va entregar en vigor la nova normativa estatal que prohibeix als patinets elèctrics circulin per les voreres de les ciutats, tot i que cal recordar que des del 2017 Barcelona ja havia prohibit circular per les voreres. Així doncs el Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres, modifica el Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles en matèria de mesures urbanes de trànsit pel que fa als mitjans de transport personals com són els patinets tant si són elèctrics com no ho són i els requisits tècnics que hauran de complir.

Per on podré desplaçar-me amb patinet? |

Apartir d’aquest any per anar a treballar o a veure els familiars, i vull fer-ho amb qualsevol dels mitjans de transport personal, ja no podrem pas utilitzar la vorera i estarem obligats a circular per carrers de plataforma única quan els altres vehicles també hi puguin circular, pels carrils bici amb una velocitat màxima de 10 km/h, pels carrils bici a la calçada a un màxim de 25 km/h però tenint sempre preferència el trànsit de vianants, i finalment als parcs a un màxim de 10 km/h on també tindran preferència els vianants.

Les vies per les quals no podran circular són; per les voreres i zones únicament i exclusives per als vianants, i tampoc per qualsevol de les vies que travessin les ciutats com són, túnels urbans, vies interurbanes, autopistes, o les autovies que passen per dins de la ciutat.

Per tal de complir la llei, la Guàrdia Urbana posarà en marxa un dispositiu en diferents punts de Barcelona, perquè es compleixi la nova legalitat. Segons fons de la mateixa policia el passat 2020 es van posar un total de 8.492 denúncies pel mal ús dels vehicles de mobilitat personal, en total un 29,7% més de les que es van produir el 2019.