Els graciencs i gracienques decidiran quins projectes socials i culturals s’impulsen des del districte.

eleccions portada

Aquest d’aquesta propera setmana de novembre, s’obrirà un procés de participació en forma de prova pilot en què els graciencs i gracienques podràn decidir on volen ibvertir  150.000 euros del pressupost del districte de Gràcia.

Per tal de poder dur a terme aquesta política activa, el districte de Gràcia iniciarà, aquest mes de novembre, un procés de participació perquè el teixit veïnal i associatiu gracienc defineixi els projectes que volen que es desenvolupi en els àmbits del foment de la cultura al Coll, Vallcarca i els Penitents i la Salut; dones, feminisme i diversitat sexual, i economia social i solidària. Aquests tres eixos estan entre els que es van prioritzar en el procés de participació per a l’elaboració del Pla d’Acció del Districte (PAD) de Gràcia.

Per a fer els projectes es comptarà amb un pressupost total de 150.000 euros. En cada eix es convocarà una taula de treball a la que es cridarà a participar al teixit associatiu i als veïns i veïnes del territori que estiguin interessats en co-produir aquests projectes i, un cop dotats de pressupost, seran desenvolupats al llarg de 2017. Es proposarà, a cada taula de coproducció, que treballi un mínim de 3 propostes per eix i un màxim de 10. Un cop definides, se sotmetran a votació oberta a tots els veïns i veïnes del barri, a través del portal «Decidim.Barcelona». Així, serà el conjunt del veïnat qui decidirà quins projectes s’executen en cada eix. Aquesta votació serà vinculant.

Aquest procés és una prova pilot en el marc de la construcció d’un model de Pressupostos Participatius per a la ciutat de Barcelona. Aquesta experiència de Prova Pilot de Pressupostos Participatius també es durà a terme al districte de l’Eixample, però amb una metodologia diferent.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha explicat que es tracta d’una prova pilot que busca que “la mateixa ciutadania generi propostes innovadores i aterrades a les necessitats reals i immediates”. “D’aquesta manera la política municipal l’escrivim i la desenvolupem conjuntament, i el lideratges i la definició dels projectes seran de la ciutadania i del teixit associatiu. Així es tracta d’impulsar la co-producció de polítiques públiques, millorant així la qualitat de la política pública”, ha afegit.

Calendari del procés |

1. De la primera setmana de novembre a mitjans de desembre – Taules de co-producció de projectes.

Es convocarà a les entitats i veïnat a formar part de les taules obertes per la co-producció de projectes. Aquests seran els espais on la ciutadania i les entitats que ho desitgin hauran de presentar les seves propostes. Seran reunions presencials convocades explícitament per a la construcció col•lectiva dels projectes.

Hi haurà una taula per eix, que es convocarà setmanalment, durant 5 setmanes, per treballar les propostes que sorgeixin en cada eix i convertir-les en projectes viables i estratègics per al territori. Les taules seran dinamitzades per un equip professional de facilitadors.

En aquestes taules, i amb l’ajuda de tècnics, debatran els projectes que prioritzin i faran una proposta, preferiblement d’entre 3 i 10 projectes a sotmetre a votació ciutadana.

2. De mitjans de desembre a finals de gener – validació de viabilitat i costos.

El districte, amb el suport de l’equip dinamitzador del procés i amb la col•laboració de les àrees pertinents, haurà de valorar la viabilitat tècnica, econòmica, de gènere i ambiental dels projectes en construcció per part de les taules de co-producció de projectes, descartant aquells projectes que no es considerin viables.

El procés de valoració assignarà un pressupost aproximat a cada projecte proposat, si es disposa de prou concreció i detall del projecte, a través d’un formulari comú a tots els projectes.

3. De mitjans de febrer a finals de febrer – Votació.

Durat dues setmanes la ciutadania del districte serà cridada a votar quins els projectes proposats en cada eix vol que s’executin des del Districte. La votació es farà a través del portal Decidim.Barcelona, on durant tot el procés s’haurà informat de les cites, les propostes en discussió i altres informacions relatives a la co-producció de projectes. Les propostes més votades seran les que s’executaran.

4. A partir del març.

Un cop finalitzades les votacions, s’executaran els projectes més votats amb les entitats proposants. La implementació es farà al llarg de l’any i es realitzarà un seguiment per poder rendir comptes del resultat del mateix.