Els dies,10, 20 i 24 de maig de 2019 vaga de Metro

Els treballadors del Metro han acordat tres nous dies de vaga per al mes de maig, concretament pels dies, 10, 20 i 24 de maig de 2019.

Les demandes dels treballadors |

Volen que es tractin tots els casos de treballadors malalts per esta exposats a l’amiant, perquè en les estacions d’obertura i tancament automàtic hi hagi personal que pugui atendre als clients i passatgers, i per incompliment de conveni durant els mesos d’estiu.

L’amiant i els resultats de TMB |

Per altra banda TMB fa temps que està fent anàlisis per estudiar si hi ha amiant a l’aire en les diferents estacions de les cinc línies convencionals, i després de 280 resultats negatius se seguirà amb el procediment analitzant més de 200 mostres per confirmar l’absència d’amiant a l’ambient,  i a més s’estudiarà l’aire d’estacions, intercanviadors, túnels, filtres de trens i pols de les vies.

Serveis mínims per al dilluns 29 d’abril de 2019 |

Matí:
De 6.00 a 6.30 h, serveis mínims del 20%. Els trens circularan cada 15-20 minuts a les línies convencionals (L1, L2, L3, L4 i L5), cada 23-68 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 27-34 a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11. 

De 6.30 a 9.30 h, serveis mínims del 40%. Els trens circularan cada 6-10 minuts a les línies convencionals, cada 23 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 17-27 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.

De 9.30 a 10.00 h, serveis mínims del 20%. Els trens circularan cada 15-20 minuts a les línies convencionals, cada 23-68 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 27-34 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.

Tarda:
De 16.00 a 20.00 h, serveis mínims del 40%. Els trens circularan cada 7-11 minuts a les línies convencionals, cada 23 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 31 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.

Nit:
De 21.35 a 22.00 h, serveis mínims del 20%. Els trens circularan cada 17-25 minuts a les línies convencionals, cada 46 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 31 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.

De 22.00 a 23.35 h, serveis mínims del 20%. Els trens circularan cada 32-62 minuts a les línies convencionals, cada 46 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 61 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.

El funicular de Montjuïc circularà, en les franges horàries de vaga, amb el mateix percentatge de serveis mínims que les línies de metro. de 7.30 a 9.30, el funicular passarà cada 25 minuts; de 9.30 a 10 h, cada 50 minuts i de 16 a 20 h, cada 25 minuts. El telefèric de Montjuïc obrirà dilluns d’11 a 15 hores.