Eleccions Generals 2019: Barcelona tindrà 270 col·legis electorals aquest diumenge 28 d’abril de 2019

Aquest diumenge 28 d’abril de 2019 se celebren  a Espanya eleccions a les Corts Generals, és a dir, al Congrés dels Diputats i al Senat, i eleccions a les Corts Valencianes. Des de l’aprovació de la Constitució, s’han celebrat dotze eleccions generals: el 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015 i el 26 de juny del 2016. 

En total els ciutadans escolliran aquest diumenge 350 diputats per al Congrés, que és la cambra que autoritza la formació del Govern, pot provocar-ne el cessament, coneix en primer lloc la tramitació dels projectes legislatius i dels pressupostos i ha de confirmar o rebutjar les esmenes o els vetos del Senat sobre aquests textos legislatius. La distribució dels diputats per províncies es fa de la manera següent: A cadascuna de les cinquanta províncies, li correspon un mínim inicial de dos diputats. Les ciutats de Ceuta i Melilla elegeixen un diputat cadascuna. Els 248 diputats restants es reparteixen entre les cinquanta províncies en proporció a la seva població. i finalment el Reial decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats que s’elegeix en cada província.

El Senat és, segons la definició de la mateixa Constitució espanyola, és la cambra de representació territorial. Entre les seves funcions hi ha la intervenció en l’aprovació de les lleis, la intervenció en l’autorització per concloure tractats internacionals i en l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat, el control polític al Govern, la informació i l’estudi i la recerca en qüestions d’interès general. En aquests comicis d’aquest 2019 s’elegeixen un total de 266 senadors. Els 208 senadors elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret de la manera següent: En cada província peninsular s’elegeixen 4 senadors. A Gran Canària, Tenerife i Mallorca se n’elegeixen 3. A Ceuta i Melilla, 2. A Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma, 1.

Eleccions en xifres |

Aquest 28 d’abril hi ha 46.722.980 ciutadans amb dret a votar, 34.799.999 són residents a Espanya i 2.093.977 a l’exterior. El cens de nous electors que tenen dret a votar per primera vegada aquests 2019 és d’1.157.196 persones. Pel que fa als materials s’utilitzaran gairebé unes 212.000 urnes, i unes 375.000.000 paperetes impreses.

A Barcelona els col·legis electorals preparats per a la jornada del 28 A |

A Barcelona ciutat els ciutadans podran votar 1.117.818 de persones, els seus representants al Congrés dels Diputats i al Senat a través dels 270 col·legis electorals distribuïts pels deu districtes de la ciutat amb l’horari d’obertura a les 09.00 hores i fins a les 20.00 hores. Gràcies als 270 col·legis electorals oberts es disposaran de 1.434 meses de votació i 1.873 urnes pel Congrés i 3.307 del Senat. Per la jornada electoral s’han distribuït 59 kits de vots per a invidents i 284 cabines de votació.