EL TOT GRÀCIA.

El Tot Gràcia és un diari digital independent de la Vila de Gràcia i, més és una revista en paper trimestral de distrobució grauïta, Una revista d’informació local i una guia comercial de primer ús per a donar a conèixer el seu negoci a tota Barcelona.