El plenari informa a favor del nou Pla d’Usos de Gràcia.

consell plenariEl passat dimecres 2 de març, el ple va informar favorablement sobre la proposta del nou Pla d’Usos, i va donar tràmit amb l’informe favorable el PEU per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis. L’informe del Regidor va destacar les línies prioritàries del pla d’actuació de Gràcia, així com el procés de participació en marxa amb la plataforma digital, que es complementa amb les trobades presencials. A la part d’impuls es van aprovar 4 de les 5 proposicions i s’ acceptaren 5 dels 6 precs, i 5 declaracions institucionals.

En la part informativa del plenari es va nomenar la nova Consellera de Barcelona en comú, Judith Calabria, en substitució de l’Eduard Balsebre. La nova consellera que ja va participar al plenari, també exercirà les funcions de Consellera Tècnica del Districte. L’informe del Regidor es va centrar en tres blocs.

Primer, en el repàs d’una intensa agenda d’activitats celebrades: Carteres, Tradicionàrius, Foguerons, Carnaval, Sant Medir… Eloi Badia va agrair l’esforç de tots els implicats a l’hora que va «celebrar la cohesió i l’èxit col·lectiu que aquesta riquesa d’activitat cultural representa».

En segon lloc, va destacar el Pla d’actuació de Districte, amb una proposta inicial per a Gràcia que recull propostes com: la cerca de sòl per promoció d’habitatge públic, equipaments a l’entorn del solar de la Quirón, la reforma de l’Abaceria, el Parc Tres Turons, el Pla urbanístic Vallcarca o estendre les superilles, entre d’altres. Aquest pla es troba immers en el procés de participació amb una agenda de més de 30 debats on participen els veïns i veïnes que serviran per copsar les necessitats i poder prioritzar les actuacions, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i el pla d’inversions.

El tercer lloc, el regidor es va referir al Pla d’usos de Gràcia, va agrair part de la feina feta per l’anterior govern amb un pla de participació que va implicar tots els actors, aconseguint una nova eina millor i més transparent que obre la possibilitat de reequilibrar les activitats en el districte.

La part decisòria va informar favorablement els dos plans especials presentats. En primer lloc el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats del Districte de Gràcia, tràmit previ a l’aprovació definitiva per part del plenari de ciutat. Aquest pla d’usos modificarà el pla vigent de 2005, entre les principals novetats es destaca la zonificació de la Vila de Gràcia en funció de la intensitat de la saturació dels locals de concurrència pública, l’elaboració d’un cens públic de locals i la ferma determinació de reduir progressivament el nombre d’aquest tipus de locals en la zona saturada.

El pla va comptar amb el suport de CIU, Ciutadans, i PSC, mentre que ERC es va abstenir i la CUP i PP van votar en contra. En segon lloc també es fa informar favorablement el pla urbanístics per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona. L’informe favorable al pla va rebre el suport de CIU, l’abstenció de BComú, ERC i la CUP, i els vots contraris del PP i Ciutadans.

En la part d’impuls i control es van aprovar quatre proposicions presentades per CIU, ERC, CUP i PSC, respectivament. La proposició presentada per CIU instava al govern a arranjar el Campanar de Gràcia per poder-hi fer visites i a fer un grup de treball per promoure el 10è aniversari de la Revolta de les Quintes. El govern va acceptar el grup de treball i però va supeditar les visites al Campanar a l’informe de viabilitat dels serveis de patrimoni. La proposició d’ERC relativa a la neteja del solar del C/Sant Cugat es va aprovar per unanimitat. La proposició de la CUP per instar els serveis tècnics a elaborar cens d’habitatges buits per a la seva publicació va ser acceptat amb els vots contraris del PP i Ciutadans. La proposició per què els equipaments del districte incorporin criteris d’inclusió i seguretat per als col·lectius LGTBI va rebre l’abstenció del PP i el suport de la resta dels grups. Finalment, la proposició presentada pel PP relativa a iniciar accions legals per desallotjar el local de l’antiga comissaria de Lesseps va ser rebutjada.

En l’apartat de precs es van acceptat 5 dels 6 precs presentats i es va rebutjar el prec presentat pel grup de Ciutadans relatiu a la traducció al castellà d’alguns productes de comunicació dels equipaments.

L’apartat de les declaracions institucionals es van presentar un total de cinc: de suport als refugiats i demanda de vies segures, d’adhesió al manifest contra el feixisme i el racisme a Gràcia, de rebuig al Pla de Conca de l’Ebre i de suport a la Plataforma de defensa de l’Ebre, en el marc del Dia Internacional de les dones en suport a la lluita històrica feminista i justícia de gènere i contra violències masclistes, de rebuig la presència de les forces armades espanyoles al Saló de l’Ensenyament i promoure la cultura de la pau.