El nou Mercat de l’Abaceria de Gràcia, s’adapta a les necesitats de comerciants i veïns

Ajuntament de Barcelona

Aquesta setmana l’assemblea de paradistes del mercat ha aprovat les modificacions en el projecte de remodelació del mercat i posteriorment s’ha informat els comerciants dels voltants del mercat, el projecte definitiu. D’aquesta manera es dóna resposta a les necessitats expressades per paradistes, comerciants, i veïns i veïnes i s’acaba un procés que dóna llum verda a les obres de rehabilitació que s’han d’iniciar a principis del 2020.

Així doncs el nou mercat de l’Abaceria comptarà amb una superfície de 3.595 m2 i hi haurà una notable reducció en els terminis de les obres de rehabilitació, que també propiciarà la incorporació de nous operadors que complementin l’oferta, com ara un nou espai d’economia cooperativa i un autoservei, i dota l’equipament dels serveis i logística per facilitar les diverses activitats que esdesenvolupin.

Ajuntament de Barcelona

Les modificacions |

Amb les millores i modificacions aprovades ara suposen que les 52 places d’aparcament que es preveien a la planta 3 se situaran a la planta -1 i que l’espai de logística per al local d’autoservei i per a les cooperatives (inicialment prevista a planta -1) es trasllada a planta -2. El fet de no construir la planta 3 allibera un gran espai que ocupaven les rampes per baixar de 2 a 3 (aprox. 300 m2) i fa possible els diferents canvis.

A la planta on s’ubicarà el Mercat uns 3.900 m2 aproximadament, es contempla que s’hi ubiqui: el Mercat tradicional amb 43 establiments interiors d’alimentació i 14 exteriors no alimentaris que ocuparan aproximadament uns 2.400 m2. També hi trobarem un nou espai comercial destinat a cooperatives de productors amb 350 m2 i finalment un nou establiment amb el format d’autoservei amb una superfície de 750 m2.

El mercat també disposarà d’una nova planta, la que s’ubicarà a l’Altell amb 1.100 m2 on i trobarem les oficies del mercat, diversos serveis com els WC, un espai per a la cura de les persones, espais polivalents per a ús d’associacions culturals, lúdiques i socials i finalment un espai en una sala polivalent per a poder dur a terme diversos tallers i activitats d’alimentació, cuina entre d’altres.

A la primera planta inferior del soterrani hi torbarem l’aparcament amb 52 places. I a la segona planta inferior, d’uns 3.600 m2 aproximadament és on s’ubicaran els magatzems dels operadors del mercat tradicional més el de la cooperativa i l’autoservei. També s’hi trobarà un espai de reciclatge per al tractament de residus i l’espai logístic per a la càrrega i descàrrega de mercaderies dels diferents operadors del mercat. Finalment també hi haurà un espai de reserva per als vehicles comercials dels mateixos operadors del mercat.