El govern suspèn les llicències d’hotel al casc antic de la Vila de Gràcia.

Ajuntament

La comissió de govern de dimecres, 10 de març, va aprovar la suspensió provisional de les llicències d’hotels, hotels apartaments i pensions del casc antic de la Vila de Gràcia, és a dir, de la zona compresa entre els carrers Príncep d’Astúries, Travessera de Dalt, Via Augusta, Diagonal, Còrsega i Escorial.

Aquesta suspensió, d’una durada d’un any, té com a objectiu estudiar i, finalment, incorporar la regulació d’aquestes activitats al Pla d’Usos de Gràcia, establint les condicions que hauran de complir aquests establiments i concretant, en funció de la seva localització, sota quins criteris es podrà tramitar una llicència a cadascun dels àmbits.

Amb aquest canvi substancial, el Pla d’Usos de Gràcia, que s’ha sotmès a un procés participatiu obert a la ciutadania durant tres mesos, tornarà a ser aprovat per la comissió de govern del consistori i se sotmetrà a exposició pública, abans de ser aprovat definitivament pel plenari de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta suspensió no afecta les llicències concedides o en tràmit.

Aquesta suspensió és fruit del compromís del Govern municipal, concretament del districte de Gràcia, d’atendre les peticions que s’han extret del procés participatiu del Pla d’Usos, conscient que al llarg d’aquest, s’ha expressat una forta preocupació per l’impacte que pot generar les diverses vessants del turisme sobre la Vila de Gràcia. Alhora, durant l’últim any, també s’ha comprovat un increment en el nombre de llicències en tràmit de futurs establiments hotelers.

Procés participatiu de tres mesos:

El passat mes d’octubre va començar el procés participatiu per a la definició del Pla d’usos del Districte de Gràcia per tal que veïns i veïnes, entitats, col•lectius i comerciants poguessin expressar la seva opinió i decidir el futur del districte.

Fins al febrer de 2015, un total de 28 entitats, col·lectius, així com veïnat a títol individual han participat en els tallers i les activitats que han tingut lloc en els barris del districte, així com a través del canal de participació digital. Hi ha hagut un grup motor que ha fet el seguiment del procés i després s’han organitzat tallers, recorreguts i punts d’interacció al carrer.