El fons del Club Excursionista de Gràcia, ara a la Biblioteca Jaume Fuster.

La biblioteca posa a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes un nou fons especialitzat en excursionisme amb documents procedents del Club Excursionista de Gràcia.

Es tracta d’un fons antic que inclou 1092 documents referents a les següents temàtiques: geografia, guies i literatura de viatges, muntanyisme, espeleologia, rutes alpines, senderisme, associacionisme, accidents geogràfics, escalada, alpinisme, esquí, acampada i esports d’aventura. Quant a suports, el fons es composa de llibres, mapes i publicacions periòdiques. D’aquesta manera ampliem el valor històric de la col·lecció, i més concretament, de l’especialització en viatges.  La consulta del fons té unes condicions específiques atès el seu valor històric i la fragilitat d’alguns documents.