El 112 el nou telèfon d’emergències a Barcelona

Bombers de Barcelona

A partir d’aquest dilluns 25 de gener de 2021, sempre que ens trobem en una situació d’emergència, en què necessitem els serveis de la Guàrdia Urbana o bé dels Bombers ja no haurem de trucar als números 092 o bé el 080 respectivament, sinó que tots els serveis és reestructuren en un mateix número el 112.

Així doncs la integració dels dos anteriors número al 112 el servei de trucades d’emergència de Catalunya, ha de servir per a poder donar un millor servei al ciutadà, amb una millora de la gestió dels de les demandes del servei d’emergències a la ciutat de Barcelona.

Tothom que truqui al 112 a partir d’aquest dilluns serà ates per un nou model de gestió que té com a objectiu prioritzar la rapidesa en el servei i alhora posar en xarxa de forma telemàtica els sistemes de la Guàrdia Urbana, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament la informació sobre els avisos i requeriments que els correspongui atendre.