Descarrega aquí el certificat autoresponsable de desplaçament durant el toc de queda

Fotografia: D.R.

Tothom que necessiti desplaçar-se per algun motiu durant l’horari del toc de queda nocturn, és a dir des de les 22.00 h fins a les 06.00 hores, necessitarà dur a sobre el certificat autoresponsable de desplaçament Covid-19 que la Generalitat ha posat a disposició dels ciutadans.

Recordem que només està permès poder circular en aquest horari per la via pública sota aquests premisses:

Desplaçament professional, o de personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
Cura de mascotes i animals de companyia (en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores).
Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
Assistència sanitària d’urgència, adquisició de productes farmacèutics per raons d’urgència (la més propera al domicili) i assistència veterinària urgent.
Desplaçament per anar i tornar de treballar, i aquells derivats del mateix treball.
Retorn al lloc de residència habitual.
Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Podeu descarregar el document en aquesta pàgina.