Confinament perimetral de Catalunya i els caps de setmana confinament local durant 15 dies.

Fotografia: David Ramon

Avui dijous la Generalitat donarà a conèixer les noves mesures, i les restriccions de mobilitat per fer front a la segona onada de la Covid-19. D’entrada es preveu que hi hagi un confinament perimetral de Catalunya, això vol dir que no es permetrà entrar ni sortir del territori català.

Per altra banda també es posa sobre la taula el tancament i confinament d’àmbit local els caps de setmana. És a dir que durant el cap de setmana els ciutadans d’un mateix municipi no podran sortir ni entrar d’aquest, posem per cas el de la ciutat de Barcelona.

Aquest confinament d’àmbit local i municipal entraria en vigor el divendres a les 0.6.00 hores i acabaria a les 06.00 hores del dilluns.

Pel que fa al comerç les noves normatives també comprenen el tancament dels locals de restauració, és a dir bars i restaurants, tot i que es mantindria la venda de servei a domicili. Els comerços que podrien seguir oberts serien els que tinguin una superfície inferior als 800 metres quadrats, en l’àmbit laboral se seguirà recomanant el teletreball i quedarien tancats els locals d’oferta cultural, i extracapsulars.

Que podem fer i que no aquests 15 dies |

Mobilitat
Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:
Assistència a serveis sanitaris i socials.
Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
Educació.
Retorn al lloc de residència.
Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables.
Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades.

Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:
Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca.
Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
Permís penitenciari.

Reunions i sortides del domicili 
Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.
Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada” Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.
Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.

Treball
Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral.
Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible.
Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic: sense canvis.

Serveis i comerç
Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, excepte
perruqueria per motius higiènics.

El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.

Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a: que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2

Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%. Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili. Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.

Restauració: Sense canvis bars i restaurants tancats durant 15 dies més amb opció de venda per dur a casa.

Educació, infància i joventut
Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.
Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).
Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

Esport
Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional.
Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals.  Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals.

Altres suspensions i tancaments
Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci.
Fires comercials, convencions, congressos, festes majors.
Parcs i fires d’atraccions.
Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques.
Activitats cíviques i comunitàries.

Altres limitacions
Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20 h
Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat).
Biblioteques: només per a préstec de documents reservats.
Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30% (fins ara, 50%).