Concurs d’idees per a Vallcarca a la Biblioteca Jaume Fuster.

El proper dimarts 13 de desembre de 18:30 h a 21:00 hi haurà una Jornada Oberta al Veïnat de Presentació del Concurs d’Idees per Vallcarca a la Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20-22). D’aquesta manera l’Ajuntament posa en marxa un concurs d’idees amb l’objectiu d’atreure les millors propostes per formular una modificació del Pla general metropolità (PGM) a Vallcarca, al districte de Gràcia.

La proposta escollida servirà de base per elaborar un projecte que reculli les demandes veïnals per a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca.

Amb aquesta iniciativa es pretén donar un impuls definitiu a la reactivació de Vallcarca, que duu anys parcialment aturat des del planejament de 2002, afectat per la Modificació del PGM Hospital Militar- Vallcarca, així com la construcció dels nous habitatges, espais verds i activitats previstos. El resultat és un barri ple de solars buits i edificis en mal estat, amb famílies que fa més de trenta anys que viuen en habitatges afectats i amb totes les implicacions afectives i de pèrdua de qualitat de les seves llars que això suposa.

La proposta guanyadora s’elegirà a l’abril, i servirà com a base per a formular un projecte que reculli les demandes i propostes veïnals. L’ordenació haurà de preveure una tipologia d’edificis coherent amb la morfologia del barri i conservar la trama urbana existent, i es valorarà la integració amb l’entorn, el disseny dels habitatges, l’impuls de la cohesió social i la sostenibilitat i eficiència.