Comencen les obres de la Travessera de Dalt entre Lesseps i Escorial.

Obres PortadaEl passat cap de setmana 31 d’octubre i 1 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de remodelació i reurbanització de la Travessera de Dalt en el tram comprès entre la pl. Lesseps i el c/Escorial, al districte de Gràcia. Aquestes obres donen continuïtat a la urbanització global de la Ronda del Mig, amb un eix que connecta Sants-Montjuic amb Horta –Guinardó. Els treballs, que tindran una durada de 18 mesos, s’executaran per fases.

Les primeres tasques consistiran en demolicions parcials de voreres, retirada de l’arbrat, enllaços del prisma de la xarxa d’Alta Tensió i pavimentacions. Les obres permetran fer la connexió dels tubs d’instal·lacions de la Travessera de Dalt amb el c/de la Mare de Déu del Coll i preparar i adequar un carril de circulació provisional en cada sentit, situat a l’espai més proper a la vorera, que permetrà els desviaments de trànsit en posteriors fases de l’obra de remodelació. Les tasques es realitzaran bàsicament en zones concretes de les voreres i a la part de la calçada més a tocar de les pròpies voreres, amb afectacions puntuals sobre el trànsit.

Les obres portaran associat el desplaçament de places de càrrega i descàrrega a carrers transversals, l’adaptació de nous estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda als carrers limítrofs, l’anul·lació de zones d’estacionament d’àrea verda i àrea blava i el desplaçament d’algunes parades d’autobús de la Travessera de Dalt, que en el tram del c/Verdi es mouran uns metres de la seva ubicació habitual.

En la següent fase d’obres, que tindrà lloc a principis de desembre, estan previstes restriccions importants de trànsit que s’informaran degudament, juntament amb els desviaments corresponents.

Per tal d’oferir la màxima informació als veïns l’empresa municipal BIMSA ha enviat 3.500 cartes i ha fet 950 avisos d’escala explicant els treballs previstos. A banda, a partir de dilluns hi haurà informadors en aquest àmbit de la Ronda que al llarg de l’obra proporcionaran informació sobre les afectacions de cada fase i atendran les demandes de veïns i comerciants.

Obra de remodelació

La pacificació d’aquest tram, llargament reivindicat pels veïns de Gràcia, permetrà, a grans trets, ampliar voreres, reduir els carrils de circulació i reordenar el mobiliari urbà i la senyalització.

mapa 1

L’actuació en aquest tram de la Travessera entre Lesseps i Escorial completarà la pacificació que s’ha executat a tota la Ronda del Mig en diferents trams: el darrer el comprès entre els carrers de Balmes i Mandri, al districte de Sarrià Sant–Gervasi, que va finalitzar a principis d’any.

El tram on s’actuarà compta amb 700 metres de longitud i una superfície total de 21.462 m2. L’actuació a la Travessera de Dalt permetrà disminuir l’espai destinat a trànsit rodat i augmentar l’espai per a vianants i transport públic. A més, s’eliminarà l’efecte barrera que ha suposat la Ronda del Mig en la seva configuració inicial, que pràcticament impossibilita la relació entre barris situats a banda i banda de la Ronda. També se suprimiran barreres arquitectòniques i s’actualitzarà i ordenarà el mobiliari urbà.

Les principals característiques de l’obra són:

– Reducció de l’amplada de calçada: un carril per al transport públic i dos carrils de circulació.
– Disposició d’una mitjana enjardinada per separar els dos sentits del trànsit.
– Ampliació de les voreres.
– Ampliació del nombre de passos de vianants entre les voreres mar i muntanya
– Limitació de la velocitat a 50 Km/h.
– Nous elements de mobiliari urbà (nou enllumenat eficient amb làmpades LED, papereres, bancs, etc) i d’enjardinament.
– Instal·lació de la xarxa de recollida pneumàtica de residus.

Secció actual i futura d’aquest tram de la Ronda del Mig

Les solucions contemplades al projecte executiu que s’han pres en aquest tram concret per tal de conservar la filosofia de la reordenació de tota la Ronda del Mig han estat:

– L’ampliació de l’amplada del carril bus respecte a la dels trams anteriors.
– En el tram comprès entre el carrer Larrard i Escorial, la diferència de cotes entres les dues façanes és aproximadament d’1,40 metres; per facilitar la permeabilitat transversal dels vianants, ha estat necessari disposar passos de vianants entre les calçades mar i muntanya amb la pendent mitjana del 6% com a màxim.
– Reduir el nivell sonor, reduint la velocitat de circulació i la disposició d’una capa de trànsit de reduïda sonoritat.
– Disposició racional del mobiliari urbà, tant pel que respecta als elements de senyalització vertical, il·luminació, com pel que fa a la resta del armaris, bústies de RSU, etc.

El nou projecte de remodelació suposarà l’increment de l’arbrat en aquest espai que passarà dels 120 exemplars actuals als 203, dels quals 73 seran palmeres (Washingtònia) i 130 acàcies de tres punxes (Gleditsia Triacanthos Inermis). Les obres s’han licitat per un import de 8,8 ME.