Começa la retirada de les plaques franquistes d’habitatge.

Ara fa uns mesos des del TOT fèiem referència de la intenció per part de l’Ajuntament de Barcelona, de retirar les plaques franquistes dels edificis que encara avui les tenien penjades a les seves façanes. Segons com indica la llei de memòria històrica, que es va aprovar el 2007, obliga les administracions públiques a prendre mesures per retirar els símbols d’exaltació de la insurrecció militar, la Guerra Civil i la dictadura franquista.

A través d’un recompte de cens es fan identificar 166 edificis que conservaven les plaques del Ministerio de la Vivienda. Ara aquest mes de febrer han començat a retirar-se les 163 plaques franquistes d’habitatge situades al districte de Gràcia que avui en dia encara perduren en edificis construïts durant la dictadura. L’objectiu final és d’eliminar totes aquestes referències al règim franquista i garantir que l’espai públic sigui un entorn de socialització i educació on es valorin les tradicions populars i democràtiques.

Així doncs la retirada es durà a terme després d’haver elaborat un cens per identificar-les i d’haver avisat per carta als veïns de la voluntat d’eliminar-les. De totes les comunitats contactades, només dues d’elles van entrar la instància al districte comunicant la seva disconformitat; i una comunitat va aportar documentació perquè quedés constància que el que s’havia inventariat com a símbol franquista, un escut a la façana, que no ho era. L’Ajuntament és qui es farà càrrec dels costos d’eliminar-les i d’arranjar l’espai on estaven col·locades.