Barcelona recupera el servei dels busos de barri en diumenges i festius.

busbarri

El Govern municipal tornarà a recuperar la prestació del servei dels busos de barri en diumenges i festius. D’acord amb la darrera modificació pressupostària, l’Ajuntament de Barcelona destinarà un total d’1,3 M€ anuals, per tal d’implantar de nou aquest mitjà de transport a la ciutat durant aquest dies. 

Els busos de barri ofereixen un servei de proximitat als ciutadans, complementant l’oferta de les línies convencionals i de la Nova Xarxa de Bus en aquells barris de menys densitat urbana i sovint amb carrers estrets o de forts pendents. Aquest tipus de línies es caracteritzen per tenir un recorregut més curt i moure’s en un àmbit més reduït, alhora que donen un servei preferent a persones amb mobilitat reduïda.

Les primeres línies del servei del bus de barri tenen una antiguitat d’uns 17 anys i la majoria es van implantar durant el període comprès entre el 1998 i el 2006 només de dilluns a dissabte, excepte la 111 del Tibidabo. L’any 2006, el servei es va ampliar a diumenges i festius. El disseny dels seus itineraris va ser fruit d’una anàlisi de les necessitats de mobilitat i de demanda, que es va treballar de manera conjunta entre els tècnics municipals i els de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), amb la col·laboració de les associacions de veïns. Alhora, van ser les primeres línies explotades per horari, i a cada parada hi ha informació de l’hora de pas aproximat de l’autobús, informació molt ben valorada pels usuaris. La seva flota està integrada per vehicles del tipus minibús, de 6,5 metres de longitud, i del tipus midibús, de 9,8 metres, tots adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

L’any 2012 el pla d’ajustament de TMB va provocar que se suprimís el servei en un total de 20 línies, que van deixar de funcionar els diumenges i els dies festius. És a dir, en totes, menys a les línies 111, bus de barri del Tibidabo, i a la línia 116, bus de barri de la Salut, que tenien un passatge elevat en aquests tipus de dies així com un coeficient de cobertura més bo.

La restauració d’aquest servei, molt demanada des del territori, era una de les prioritats del Govern municipal i, per aquest motiu, s’ha acordat la recuperació del servei de busos de barri de cara al proper mes de setembre. Així, tornaran a funcionar les línies següents en diumenges i festius:

113: La Mercè
114: Gràcia / Can Baró
115: La Bordeta
117: Guinardó
118: Mas Guimbau
119: La Teixonera
120: El Raval
121: Poble Sec
122: Turó de la Peira
123: Bonanova Alta
124: Penitents
125: La Marina
126: Sant Andreu
127: Roquetes
128: El Rectoret
129: El Coll
130: Can Caralleu
131: El Putxet
132: Prosperitat
Cal tenir en compte que la línia 112 va desaparèixer el 2013 en fusionar-se amb la 185.