Avui dilluns 22 de maig de 2017 vaga i aturades parcials al Metro de Barcelona.

La vaga de treballadors del Metro de Barcelona segueixen les seves reinvicidacions, amb una nova jornada de vaga amb atudares parcials per avui dilluns 22 de maig de 2017. Amb motiu de de la convocatòria de vaga, el servei de metro patirà afectacions.

Les franges afectades i els serveis mínims són:

  • De 7.00 a 9.00 h, serveis mínims del 40%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 8 i 10 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 18 minuts.
  • De 16.00 a 18.00 h, serveis mínims del 40%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 10 i 13 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 24 minuts.
  • De 20.30 a 22.00 h, serveis mínims del 20%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 18 i 26 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 34 minuts.
  • De 22.00 a 22.30 h, serveis mínims del 20%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 32 i 44 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 34 minuts.

El funicular de Montjuïc circularà, en les franges horàries de vaga, amb el mateix percentatge de serveis mínims que les línies de metro.

Per complir els serveis mínims decretats, es poden dur a terme accions reguladores al metro abans de les franges horàries de la vaga, cosa que pot afectar el temps d’espera en algunes estacions. Després de les aturades, el servei de metro s’anirà normalitzant gradualment.

En cas que sigui necessari, s’adoptaran mesures de regulació dels fluxos de passatge per evitar que se superi la capacitat de les andanes. Caldrà seguir en tot moment les indicacions proporcionades pel personal de la xarxa, per megafonia i per les pantalles.

Per a consultes, TMB té a disposició dels usuaris el telèfon d’informació i atenció al ciutadà 902 075 027 (de dilluns a diumenge, de 8 a 21 h) i també el compte d’informació i atenció a Twitter(de dilluns a divendres, de 7 a 20 h).