Audiència Pública el proper 22 de juny a Gràcia.

Ajuntament

L’Audiència Pública de Gràcia se celebra el proper 22 de juny a les 18.30 h, a la Sala d’actes de la Seu del Districte. Aquests darrers mesos s’han anat incorporant diferent iniciatives en l’àmbit de la participació ciutadana, encaminades a la millora de la pròpia participació, de la transparència i de la conciliació familiar. Entre les millores introduïdes destaca el tractament de  l’Audiència com a un òrgan unitari desvinculat del Plenari,  la retransmissió en streaming que permet seguir en directe aquests espais a través del web del districte o la publicació al web del document de les respostes donades a la ciutadania.

Així doncs els veïns i veïnes de Gràcia que vulgin, ja poden avançar a participagracia@bcn.cat les seves intervencions per a la propera audiència pública que tindrà lloc el 22 de juny a les 18,30 h al Districte.  Així doncs, des d’avui mateix i fins el dia 17  de juny ens podeu fer arribar les vostres intervencions. D’aquesta manera es pot  treballar la qualitat de la resposta i es millora l’eficàcia i agilitat durant el transcurs de l’audiència, ja que les intervencions anticipades es llegeixen públicament en el bloc inicial.  Aquesta formula també permet als veïns i veïnes poder incorporar-se a l’audiència sense tenir que omplir prèviament el formulari amb la seva intervenció.

Us recordem que l’audiència pública, com la defineix la Carta Municipal de Barcelona, és una de les principals eines de participació prevista perquè la ciutadania s’adreci o proposi a l’administració municipal l’adopció de determinats acords o per rebre informació de les seves actuacions. A més, pot ser de l’àmbit ciutat o districte, es fa de forma oral i hi pot assistir tothom que ho desitgi.