Aturades parcials entre el 30 de maig i el 2 de juny al servei de Metro.

Novament el Comitè d’empresa del Metro ha decidit convocar noves jornades d’aturades parcials en el servei de Metro des del 30 de maig fins al 2 de juny. Com sempre les restriccions el servei de Metro s’efectuaran en els horaris marcats. Després de les aturades, el servei de metro s’anirà normalitzant gradualment. La resta de la jornada hi haurà el servei de metro habitual.

vaga metro juny

Dilluns 30, dimarts 31 de maig i dimecres 1 de juny |

  • De 7.00 a 9.00 h, serveis mínims del 40%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran d’entre 8 i 10 minuts i a les línies automàtiques d’entre 12 i 16 minuts, aproximadament.
  • De 16.00 a 18.00 h, serveis mínims del 40%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran d’entre 10 i 13 minuts i a les línies automàtiques d’entre 14 i 22 minuts, aproximadament.
  • De 20.30 a 22.00 h, serveis mínims del 20%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran d’entre 18 i 26 minuts i a les línies automàtiques d’entre 14 i 33 minuts, aproximadament. 
  • De 22.00 a 22.30 hserveis mínims del 20%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran d’entre 32 i 44 minuts i a les línies automàtiques d’entre 14 i 33 minuts, aproximadament. 

Dijous 2 de juny |

  • De 9.20 a 12.20 h, serveis mínims del 20%. Els intervals a les línies convencionals de metro seran d’entre 15 i 26 minuts i a les línies automàtiques d’entre 14 i 33 minuts, aproximadament.  
  • De 17.00 a 20.00 h, serveis mínims del 40%. Els intervals a les línies convencionals de metro seran d’entre 9 i 13 minuts i a les línies automàtiques d’entre 14 i 22 minuts, aproximadament.