Aquest mes de gener de 2019 han començat les obres d’enderroc del Mercat de l’Abacaeria

Fotografia_ David Ramon

El vell Mercat de l’Abaceria va tancar portes a l’inici del passat estiu, traslladant-lo en una carpa provisional al Passeig de Sant Joan. Després de gairebé mig any tancat i sense cap mena d’intervenció, aquest passat dilluns 14 de gener de 2019, han començat els primers treballs d’enderroc de l’interior del vell mercat de la Travessera de Gràcia. Aquestes obres han de durar uns sis mesos i acabar-les aproximadament cap al juny de 2019.

Les primeres tasques a realitzar són els treballs de desmantellament de les parades i tot l’interior del mercat així com la retirada dels residus especials i la maquinària de climatització. Posteriorment, es procedirà a l’enderroc dels elements alts, sostres i parets, i a l’enderroc també del paviment i solera de tot el solar. Finalment, es procedirà al tancament i adequació del solar. Així el primer objectiu és deixar tot l’espai que ocupa el vell mercat net i a punt per a començar els primers treballs de construcció de les noves instal·lacions cap al primer trimestre del 2020.

La superfície total del nou mercat serà de 3.595m2 i permetrà dotar al vell mercat de l’Abaceria d’unes instal·lacions apropiades per a l’activitat dels nous temps, un mercat on també cal destacar que incorporació nous operadors que complementin l’oferta, com ara un nou espai d’economia cooperativa i un autoservei, i dotarà l’equipament dels serveis i logística que facilitin les diverses activitats que es desenvolupin, el petit comerç i de proximitat tindrà una forta presència i també cal destacar que la rehabilitació integral de l’edifici tindrà una especial atenció a aconseguir un edifici sostenible.

Com serà el nou mercat? |

A la planta del Mercat (3.900 m2 aprox.) es contempla que s’hi ubiqui:
Mercat tradicional: 43 establiments interiors d’alimentació i 13 exteriors no alimentaris (2.400 m2)
Nou espai comercial destinat a cooperatives de productors (350 m2).
Nou establiment amb format autoservei (750 m2)

A la planta Altell (1.100 m2):
Oficines del mercat
Serveis: WC, espai per a la cura de persones
Espais polivalents per ús associatiu, cultural, lúdic i social
Sala polivalent per a tallers: alimentació saludable, cuina…

A la Planta -1 (1.400 m2):
52 places d’aparcament

A la Planta -2 (3.600 m2 aprox):
Magatzems del operadors del mercat tradicional, cooperativa, i autoservei
Espai per al tractament de residus (reciclatge).
Espai logístic de càrrega i descàrrega pels diferents operadors del mercat.
Reserva de vehicles comercials dels mateixos operadors.