Aquest 26 d’octubre comencen les sessions participatives per decidir els nous elements de patrimoni de Gràcia a protegir

Aquest dilluns 26 d’octubre de 2020 s’inicien les sessions participatives programades dins del Procés de Modificació del Pla General Metropolità de Gràcia. A causa de la situació sanitària aquestes sessions seran en línia, així i tot caldrà inscriure’s abans per tal de poder participar-hi, ho podeu fer a través d’aquesta pàgina.

La primera sessió serà aquest dilluns 26 d’octubre a les 18.00 i servirà per estrenar les sessions marc i els tallers dividits per les diferents temàtiques com la sostenibilitat ambiental, mobilitat, habitatge, activitat econòmica, patrimoni o els equipaments. La sessió d’aquest dilluns vinent por per títol «La Millora urbanística i ambiental de Gràcia».

Des del mateix Districte de Gràcia també s’informa que actualment estan treballant per impulsar dos documents urbanístics que tenen per objectiu garantir la conservació i el manteniment del caràcter, la identitat, la singularitat i les especificitats del nucli antic de Gràcia. Així un dels primers documents és el: Pla especial de protecció del patrimoni històric artístic, que té com a objectiu fer una revisió del catàleg d’elements sobre patrimoni dels barris de la Vila de Gràcia.

Per altra banda el segon document és el de la: Modificació del Pla general metropolità (MPGM). En aquest cas aquest document inclou els instruments urbanístics per conservar i mantenir l’àmbit en clau de regeneració i revitalització, i amb una visió mediambientalment sostenible integrada al planejament.

Finalment la Modificació del Pla General Metropolità té com a objectius bàsics, datar el manteniment i la rehabilitació i millora del paisatge de la ciutat, i per tant de les façanes dels edificis que conformen aquests paisatges, juntament amb les afectacions urbanístiques, i afavorir els usos d’habitatges, crear i millorar els espais amb arbrat i vegetació existents i finalment fer-ho des d’un punt de vista sostenible i mediambiental.