Ajuts als propietaris de locals que rebaixin el preu del lloger entre un 25 i 50%

Fotografia: Arxiu TOT GRÀCIA

Ahir explicàvem les noves ajudes de 300 € de l’administració barcelonina per als autònoms que sol·liciten aquesta ajuda, i avui ús expliquem una nova mesura que té com a objectiu rebaixar el preu dels lloguers comercials entre un 25 i un 50% del preu actual. Els destinataris d’aquestes ajudes són les persones físiques o jurídiques propietàries d’un immoble d’ús comercial a la ciutat de Barcelona que rebaixin el preu del lloguer als titulars de les activitats que hagin estat afectades per la declaració de l’estat d’alarma derivat de la Covid-19.

Import de l’ajut |

Els imports que podran percebre els propietaris dels locals oscil·la entre els 600 € si la rebaixa del preu del lloguer suposa un 25% o un 50% i 1.200 € si aquesta rebaixa suposa més d’un 50% del preu habitual.

Qui es pot beneficiar |

Poden demanar els ajuts els propietaris amb locals de menys de 300 metres quadrats que es dediquen a activitats comercials com la venda al detall de productes no alimentaris en un establiment permanent (excepte farmàcies). Els serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc., serveis d’hostalatge, serveis de reparació, i finalment les agències de viatges.

Requisits |

Poden sol·licitar els ajuts les persones físiques i jurídiques, els contractes dels lloguers han de ser vigents abans de l’estat d’alarma, la rebaixa del lloguer s’ha d’aplicar com a mínim durant sis mesos, i es pot demanar a qualsevol oficina del registre municipal o bé de forma telemàtica, i el termini de les sol·licituds finalitza el 25 de juny de 2020.