Així serà el nou Mercat de l’Abaceria de Gràcia

Aquest passat dimarts s’ha presentat el projecte definitiu de com serà el nou Mercat de l’Abaceria de Gràcia, un cop finalitzada la reforma.

Aquesta proposta incorpora més espai d’estada per al veïnat de l’entorn, una coberta que faciliti l’eficiència energètica, un nou accés pel carrer Torrijos, la planta -3 esdevindrà una nova zona d’emmagatzematge per al teixit associatiu i comercial del barri, es replicarà l’estructura per una que doni resposta a les necessitats de l’equipament i la renaturalització de l’entorn. En definitiva el Mercat serà un espai més obert a la ciutadania.

Així doncs l’entrad del mercat per al carrrer de la Mare de Déu dels desemparats tidrà un espai públic similar a les mides de la plaça de la Revolució.

Una altre de les modificacions establertes en aquest projecte gràcies al procés de debat ha portat a establir que la planta número -3 esdevindrà un espai d’us logístic per a les entitats gracienques. Finalment, malgrat que en aquesta fase encara no es fa una descripció completa de la urbanització global de l’entorn, el projecte ja contempla en la nova plaça una important presència de verd, així com els espais immediatament perimetrals.

El nou Mercat |

Finalment el nou mercat tindrà un total de 51 establiments interiors, 41 d’alimentació i 10 exteriors no alimentaris amb una superfície de 2.445’5 m2.

Al primer soterrani hi haurà un nou establiment amb format autoservei (1.225 m2 amb un mínim de 750 m2 de zona comercial i la resta per a zona logística). També hi trobarem magatzems i cambres frigorífiques i espais de residus (315 m2).

Al segon soterrani hi trobarem més magaztems i cambres frigorífiques a més de 50 places d’aparcament per als clients.

Finalment a la planta formada per un altell hi trobarem espai per als despatxos de direcció, de l’associació de venedors i diverses aules polivalents.