Actuacions a l’av. de Vallcarca, 111.

Vallcarca num 111

Aquest passat dilluns 27 de juliol es va procedir a iniciar l’enderroc d’una part de la finca de l’Avinguda Vallcarca, 111 per evitar el risc del seu esfondrament incontrolat. Així doncs en el marc de les actuacions previstes en la MPGM de Vallcarca a la zona anomenada AA4 (actuació aïllada núm 4)  i seguint el procés que donarà lloc a la futura realització d’una zona enjardinada, el passat 27 de juliol es va procedir a iniciar l’enderroc d’una part de la finca de l’Avinguda Vallcarca, 111 per evitar el risc del seu esfondrament incontrolat ja que aquest edifici presentava greus patologies constructives, entre elles esquerdes verticals generalitzades, manca de cohesió horitzontal o col·lapse d’alguns entrebigats, a més de greus problemes de salubritat, segons informaven els tècnics.

Per  tal de garantir la conservació del patrimoni cultural de Vallcarca, l’enderroc ha mantingut part de  la façana principal preservant els elements ornamentals de caràcter arabesc,  tal com en el seu moment es va acordar en el marc de la Taula de Participació de Vallcarca, i després d’avaluar que la resta de l’edifici no tenia cap valor de patrimoni arquitectònic.  Durant els propers dies es continuarà amb l’enderroc, neteja i consolidació dels elements a conservar.