A partir de l’1 de gener de 2020, 50.00 vehicles no podràn circular per Barcelona

Fotografia: David Ramon

A partir de l’1 de gener de 2020 a Barcelona ciutat i l’àrea de Zona de Baixes Emissions de Barcelona quedarà prohibida la circulcació a tots els vehicles que no tinguin el Distintiu Ambiental de la DGT. Això significa que els cotxes que no disposin d’aquests distintius no podràn circular els dies laborables de dilluns a divendres de 07.00 a a les 20.00 hores. 

Quins cotxes no podràn circular? |

La lògica ens diria els més contaminants, però no serà així, tal com ens informa el servei d’ITV, sinó a partir d’unes dates de matriculació dels cotxes. Així la mesura afecta a tots els vehicles sense distintiu de gasolina matriculats abans del gener de l’any 2000 i els dièsels anteriors matriculats el gener del 2006.

Com seràn les restriccions i aquines zones? |

A partir de l’1 de gener de 2020 els cotxes sense distintiu no podran circular per Barcelona ciutat, des de l’àmbit Rondes de Barcelona que correspon als límits territorials establerts dins la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, i engloba els municipis de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. Queden excloses les següents zones: Zona Franca – Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Podeu consultar totes les zones en aquest mapa interactiu.

Pel que fa a l’horari quedarà prohibida la circulació de dilluns a divendres de 07.00 a 20.00 hores i a partir del gener del 2025 ja no podran circular en principi de forma permanent, tot i que encara s’han de determinar els horaris definitius. Amb l’aplicació d’aquest pla es calcula que deixaran de circular uns 50.000 vehicles al dia que no disposen del distintiu ambiental de la DGT, i així mateix es preveu que al cap de quatre anys hagin deixat de circular 125.000 vehicles per la ciutat.

Quines sancions s’aplicaran? |

Les sancions es dividiran en lleus, greus i molt greus i oscil·laran entre els 200 i 1.800 euros. En cas de reincidència, en el període d’un any les sancions podrien incrementar-se en un 30%. Els vehicles que no podran ser sancionats, ja que queden exclosos d’aquesta regulació són els de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d’emergències i els serveis municipals essencials.

Hi haurà alguna moratòria per als vehicles professionals? |

L’ordenança preveurà la concessió de moratòries temporals, d’un any de durada, perquè els vehicles professionals i de mercaderies s’adaptin als requeriments de l’ordenança.