4,5 milions d’euros per al Park Güell i el seu entorn.

parkguellvistes

L’Ajuntament de Barcelona vol millorar la gestió de l’afluència de visitants i promoure la rehabilitació i tractament dels materials sensibles d’Antoni Gaudí, reconeguts com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. És per això que destinarà un total de 4.462.444,01 euros a actuacions de manteniment, rehabilitació i millora del patrimoni arquitectònic del Park Güell i dels seus entorns.

Es preveu que la zona monumental del parc es comenci a rehabilitar el setembre de 2017 amb unes actuacions que duraran uns setze mesos. En aquest àmbit es remodelarà la Font de Sarva, s’acabarà la reparació i impermeabilització del sostre de la Sala Hipòstila i es restauraran el viaducte de Baix i el banc perimetral de la Plaça Natura. Aquestes obres tindran un pressupost d’uns 1,2 milions d’euros.

Un altre de les actuacions preveu la millora i el realçament de la zona de la Font de Sant Salvador i els entorns, a la zona forestal del parc. També s’actuarà sobre la superfície del paviment de sauló de la zona d’accés al parc pel Forat del Vent, on quan plou es produeixen embassaments d’aigua i, per això, es recuperarà el nivell original del pendent. A més, es restauraran les escales que connecten el parc amb el barri del Coll. 

A més també es destinaran 944.209,11 euros a la reparació de la impermeabilització i de la recollida d’aigües de la plaça de la Natura del Park Güell. Aquestes actuacions preveuen construir un sistema de drenatge nou que reculli les aigües pluvials de la superfície de la plaça i alhora impermeabilitzar el sostre de la Sala Hipòstila. També es faran obres al camí de la Pressió, les àrees de jocs infantils i l’itinerari de la diversitat. Aquestes actuacions tindran un pressupost de prop d’un milió d’euros, començaran el gener del 2018 i duraran uns nou mesos.

Finalment, en els entorns del parc, les escales de l’avinguda de Pompeu Fabra rebran una aportació de 173.157,86 euros per rehabilitar la mateixa escala, els trams, els replans, les baranes i les contencions laterals. I a la baixada de la Glòria, es faran treballs de condicionament i s’hi soterraran diversos serveis. A més, es millorarà l’accessibilitat a l’entrada del Park Güell i es recuperarà aquesta part com a mirador i espai d’esbarjo.