179.574 alumnes inicien el curs escolar 2020-2021

Finalment l’inici del curs escolar ha arribat. Aquest dilluns 14 de setembre de 2020 les portes dels centres escolars de Catalunya han tornat a obrir-se per deixar entrar als escolars i estrenar així un nou cicle. A Barcelona ciutat comencen el curs un total de 179.574 alumnes, uns 1.087 més en el passat curs.

Les dades de les diferents etapes |

Pel que fa als diferents cicles a P3 aquest any el cursaran 12.172 alumnes, amb una diferència de menys 439 si ho comparem amb el curs 2019-2020. Pel que fa al 2n cicle d’Infantil també baixa el nombre d’alumnes inscrits amb 535 menys i deixant un total de 38.523. A on si hi ha un augment de 193, alumnes, és a Primària amb 82.199 i a l’ESO amb 58.852, que la suma total dels cicles dóna com a resultat els 179.574.

Dades alumnat a Gràcia curs 2020-2021 |

Pel que fa a les dades dels alumnes inscrits i que cursaran en escoles gracienques, les dades són les següents: A P3 tenim 2.929 alumnes, 94 menys que el curs passat 2019-2020. A Primària cursaran curs un total de 6.054 alumnes i pel que fa a l’ESO la xifra es queda en 3.444. Així doncs en dades absolutes aquest curs 2020-2021 a Gràcia el cursaran un total de 12.427 alumes, uns dos-cents més que el passat curs 2019-2020.

Els centres d’ensenyament |

Aquest dilluns en total obren les portes 412 centres d’ensenyament, d’aquests 237 són de titularitat pública, amb 163 escoles, 10 instituts escola, 62 instituts i 2 centres d’ensenyaments integrats. Pel que fa a l’escola concertada trobem a Barcelona ciutat un total de 175 centres. Pel que fa a les escoles d’ensenyament especial la ciutat disposa de 8 centres públics i 26 centres concertats. Pel que fa al nombre de docents creix aquest any i arriba als 514 professionals.

Curs escolar amb mesures d’higiene Covid 19 |

Sens dubte una de notícies d’aquest curs, és la tornada als centres amb totes les museres necessàries per a la seguretat i higiene tant del personal docent i dels centres com per als alumnes i les seves famílies, fa uns dies al TOT GRÀCIA en aquesta notícia explicàvem les mesures que s’havien implementat. A banda però també cal remarcar que els centres escolars se’ls hi ha subministrat el material bàsic com, mascaretes, guants, dispensadors de gel hidroalcohòlic per a cada aula, termòmetres i també es triplicarà el subministrament de paper de mans.i sabó en els centres.

A més cal recordar que els Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat, han confeccionat un protocol que hauran de seguir els centres d’ensenyament de Catalunya aquest curs vinent 2020-2021 per fer front a la Covid-19 i poder dur una vida lectiva de la forma més pràctica.

Així doncs i segons aquest protocol, els centres d’ensenyament ja tenen l’assignació d’un CAP de referència per al seu centre; i l’assignació d’un personal sanitari de referència. I rebran també una formació específica per poder dur a terme en el seu centre les mesures de seguretat per evitar contagis.