15€ milions d’euros pel barri del Coll.

Barri CollAquesta setmana ha finalitzat el Pla d’Intervenció Integral al barri de El Coll, al districte de Gràcia, que es va iniciar l’any 2007 quan va ser escollit beneficiari del programa de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen d’una atenció especial. Gràcies al desenvolupament de 20 actuacions i una inversió total de 15.724.370 € s’ha pogut impulsar accions per donar resposta a les necessitats existents en el barri en l’àmbit urbanístic, econòmic i social, un procés que no acaba aquí i que es continuarà treballant en el futur.

Les actuacions urbanístiques s’han centrat en les millores de mobilitat i accessibilitat; així com en la creació d’espais de trobada i relació entre el veïnat. Obres com la instal·lació d’escales mecàniques reversibles als carrers Jaume Cabrera i Móra la Nova, la nova Plaça Laguna Lanao,i la millora dels eixos cívics com el carrer Portell son bons exemples de la gran qualitat d’espais assolida. També s’ha fet un esforç per posar a disposició del barri un equipament important com és la Finca Sansalvador i s’han destinat recursos a la construcció de l’Aula Ambiental Bosc Turull, emfatitzant l’esperit de barri que viu la muntanya.

Segons l’Ajuntament de Barcelona les obres més significatives han estat:

Urbanització del carrer Portell
Les obres han permès l’obertura del carrer Portell, que abans no existia, i l’adequació d’un camí a una via de vianants (camí de Can Móra), així com la dotació d’arbrat i mobiliari urbà, instal·lacions d’enllumenat, reg per degoteig, etc. Tot i que només se’n va urbanitzar la part central, es va arranjar el clavegueram de tot el carrer per resoldre els problemes en la xarxa existent.

Finca Sansalvador
Es va condicionar la finca rehabilitada i adequada de Sansalvador, obra inacabada de l’arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert i catalogada com a patrimoni arquitectònic. Es va intervenir a les grutes interiors per tal de consolidar-les i resoldre els greus problemes d’humitats que patien. Això permetrà que en un futur pugui esdevenir el Centre d’Interpretació Josep M. Jujol. Actualment és la seu del Taller d’Història de Gràcia.
A més, s’ha portat a terme l’enjardinament de la finca d’acord amb el projecte original, fet que permet que en el seu conjunt la finca sigui un espai patrimonial recuperat.

Escales mecàniques de Mora la Nova i Jaume Cabrera
Es van posar en funcionament les escales mecàniques reversibles de Móra la Nova, que van millorar considerablement l’àmbit de l’accessibilitat. L’escala per trams també va permetre resoldre la problemàtica d’accés als habitatges i amb les humitats dels espais que queden entre l’escala i la façana a causa dels enjardinaments, que s’han substituït per un altre tipus de tractament superficial.
Les escales mecàniques del carrer Jaume Cabrera, també reversibles, van permetre salvar els desnivells existents i regenerar una zona molt malmesa que generava incidències i molèsties.

Finca Turull
Adequació d’una finca municipal de 4.000 m2 per desenvolupar l’Aula Ambiental Bosc Turull. S’ha instal·lat una tanca de fusta de seguretat a tot el perímetre i s’han construït rampes i passarel·les de fusta, fent un recorregut per la zona de bosc.
També s’han habilitat quatre portes d’entrada a la finca, s’han remodelat les escales d’accés a la zona d’horts urbans i s’han habilitat dos espais com a aules d’activitats i tallers amb lavabos, així com l’accés entre els horts i l’aula a través d’una rampa nova.

Font-Rubia
Les obres de remodelació de Font-Rúbia van representar una actuació important per al barri ja que es va adquirir i recuperar l’espai on es trobava la font, un punt important en la memòria iconogràfica del barri

A banda de les actuacions urbanístiques també cal destacar els esforços per impulsar la cohesió social i les relacions al barri a través de la dinamització d’actuacions socials com el projecte Radars, el camí escolar o el projecte Benvingudes al Barri. A més, el programa “treball als Barris” gestionat per Barcelona Activa juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha servit per fomentar l’ocupació de veïns i veïnes del barri mitjançant programes de professionalització en diferents camps com el sector del comerç, el medi ambient i la sostenibilitat i la dinamització comunitària.