SISÈ PREMI: CARRER JOAN BLANQUES DE BAIX DEL TOT. Tram: Travessera de Gràcia – Ramón y Cajal