PRIMER PREMI D’HONOR: CARRER VERDI. Tram: Robí – Providència