Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya