Barcelona coopera. La Cooperativa de Teixidors a Mà